PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : اندازه گیری

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : اندازه گیری

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : اندازه گیری

۱,۲۰۰ تومان

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : تفکر و تجربه  1  مگابایت 6

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : تفکر و تجربه

 

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : اندازه گیری

 در این محصول اهمیت اندازه گیری در زندگی و علوم مورد بحث قرار می گیرد؛ سپس به آموزش اندازه گیری، اهمیت یکاها (واحدها)، جرم و وزن، طول و حجم، زمان و چگالی و دقت در اندازه گیری پرداخته می شود.

با پیشرفت علوم و فناوری، اندازه گیری بیش از بیش اهمیت پیدا کرده است.

زندگی امروزی ما آنقدر به اندازه گیری وابسته است که اهمیت اندازه گیری بر کسی پوشیده نیست. در خرید میوه، برنج، حبوبات، طلا و … با اندازه گیری جرم سر و کار داریم.

در خرید پارچه، سیم و لوله و… با اندازه گیری طول سرو کار داریم و در خرید رایانه (کامپیوتر) با اندازهٔ سرعت پردازش، ظرفیت هارد دیسک و… روبه رو ایم

در این فصل با کاربرد ابزارهای اندازه گیری جرم و وزن، طول و حجم و زمان و دقت آنها آشنا می شوند.

در آموزش، تکرار اندازه گیری ها، میانگین گیری از آنها و توجه به دقت ابزار اندازه گیری مورد تأکید است.

بنابر این در اندازه گیری ها دقت های لازم و نحوه استفاده درست از وسیله و خواندن درست اهمیت زیاد دارد.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : اندازه گیری