PDF درسنامه علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی

۱,۰۰۰ تومان

 

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی  1  مگابایت 5

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی

این فصل ابتدا به اهمیت دما در حیات جانداران می پردازد؛ سپس آموزش مفهوم دما و دماسنجی را پیگیری می کند.

در این مبحث به نحوه مدرج کردن دماسنج و این موضوع که با حسلامسه نمی توان مقدار دمای اجسام را تشخیص داد، پرداخته می شود.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی

 در ادامه، آموزش مفاهیم گرما،دمای تعادل و انتقال انرژی از جسم گرم به سرد ( گرما ) و دیدگاه میکروسکوپ مطرح می شود و روش انتقال گرما یعنی؛ رسانش، همرفت و تابش بیان می گردد.

در انتهای فصل به فناوری و کاربرد مفاهیم درس داده شده در زندگی می پردازد و نقش تنظیم دما در موتور خودرو، جلوگیری از اتلاف گرما در منزل و فلاسک های خلأ مورد بحث قرار می گیرد.