PDF درسنامه علوم هفتم فصل 12 : سفره سلامت

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 12 : سفره سلامت

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 12 : سفره سلامت

۱,۰۰۰ تومان

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 12 : سفره سلامت  1  مگابایت 7

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 12 : سفره سلامت

 

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 12 : سفره سلامت

آشنایی با اصول تغذیه در زندگی

این محصول به کاربران کمک می کند در انتخاب مواد خوراکی دقت کنند و بدانند که چگونه می توانند با انتخاب درست مواد خوراکی، سلامت خود را حفظ کنند.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 12 : سفره سلامت

فعالیت ها، گفت و گو کنید و سایر کادرهای این درس به منظور تعمیق آموخته های قبلی و جدید و همچنین گسترش این آموخته ها و کاربرد آنها در زندگی روزمره، تدوین شده و قابل استفاده هستند.