PDF درسنامه علوم هفتم فصل 14 : گردش مواد

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 14 : گردش مواد

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 14 : گردش مواد

۱,۰۰۰ تومان

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 14 : گردش مواد  1  مگابایت 7

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 14 : گردش مواد

 

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 14 : گردش مواد

در این محصول فراگیران با دستگاه گردش مواد به عنوان رابط بین دستگاه های مختلف بدن آشنا می شوند.

در مورد سه بخش مهم این دستگاه یعنی قلب، رگ ها و خون مطالبی ارائه می شود و یادگیری هر قسمت  باید با انجام فعالیت هایی تکمیل تر  شود.

در این درس به نبض و فشار خون به عنوان علائم حیاتی بدن اشاره ای می شود و با بیان مهمترین وظایف خون، موضوع گردش مواد خاتمه می یابد.