PDF درسنامه علوم هفتم فصل 3 : اتم ها الفبای مواد

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 3 : اتم ها الفبای مواد

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 3 : اتم ها الفبای مواد

۱,۲۰۰ تومان

نام محصول حجم تعداد صفحه
 PDF درسنامه علوم هفتم فصل 3 : اتم ها الفبای مواد  1  مگابایت 3

 PDF درسنامه علوم هفتم فصل 3 : اتم ها الفبای مواد

 

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 3 : اتم ها الفبای مواد

کاربران گرامی در این فصل با مواد، اجزاء تشکیل دهنده، کاربرد و اهمیت آنها در زندگی
آشنا می شوند و براساس ویژگی های مشترک آنها را طبقه بندی خواهند کرد.

آنها همچنین با فعالیت های علمی مانند مدل سازی، انجام آزمایش و… مهارت های آموزش علوم و روش علمی را در خود تقویت می کنند.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 2 : اتم ها الفبای مواد