PDF درسنامه علوم هفتم فصل 4 : مواد پیرامون ما

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 4 : مواد پیرامون ما

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 4 : مواد پیرامون ما

۱,۲۰۰ تومان

 

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 4 : مواد پیرامون ما  1  مگابایت 11

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 4 : مواد پیرامون ما

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 4 : مواد پیرامون ما

در این درس اهمیت طبیعت به عنوان تنها منبع مواد مورد استفاده، در زندگی ما مورد توجه قرار گرفته است.

کاربرد مواد، ویژگی ها و دسته بندی آنها از مفاهیم دیگری است که کاربران آن ها را کشف خواهند کرد.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 4 : مواد پیرامون ما

یکی از هدف های مهم این درس ایجاد این نگرش است که علوم تجربی می تواند زندگی ما را بهبود ببخشد و سطح رفاه و بهداشت جامعه را افزایش دهد.

بهبود خواص مواد از طریق دست کاری در ساختار مواد و تولید مواد جدید و هوشمند از نکاتی است که باید به خوبی تبیین شود.