PDF درسنامه علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

۱,۰۰۰ تومان

 

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن  1  مگابایت 12

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

 

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

مطالعه و شناخت مفهوم انرژی، شکل های متفاوت آن و نحوهٔ تبدیل شکل های متفاوت انرژی به یکدیگر، این امکان را برای ما فراهم می سازد تا درک بهتری از پدیده های فیزیکی و زیستی پیرامون خود داشته باشیم.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

افزون بر این ، آنچه سبب می شود تا انرژی جسمی از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود، یا از جسمی به جسم دیگر منتقل شود، به دلیل کاری است که انجام می شود.

با انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر، شکل انرژی می تواند نسبت به شکل اولیهٔ انرژی متفاوت باشد.