PDF درسنامه علوم هفتم فصل 9 : منابع انرژی 

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 9 : منابع انرژی 

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 9 : منابع انرژی 

۱,۰۰۰ تومان

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : تفکر و تجربه  1  مگابایت 5

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 1 : تفکر و تجربه

 

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 9 : منابع انرژی

در این فصل،کاربران با منابع انرژی از دو منظر تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر آشنا می شوند.

منابع تجدیدناپذیر، که هم اینک نزدیک به 90 درصد از مصرف انرژی جهان را دربرمی گیرند، دارای مخاطرات جدی زیست محیطی اند.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 9 : منابع انرژی 

 

منابع انرژی تجدیدپذیر که اهمیت بهره برداری از آنها روبه رشداست، به جهت تنوع وضعیت جغرافیایی در نقاط مختلف کشورمان، می تواند به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.