توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۱۳ علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 13 علوم نهم

برخی اهداف فصل :

۱ ـ جانوران به مهره اطراف خود را شناسایی، و در گروه های اصلی معرفی شده، رده بندی کنند

۲ ـ رده بندی بی مهرگان را به طور خلاصه بیان کنند.

۳ ـ ضمن اشاره به نمونه ای از اسفنج ها، ویژگی های آنها را برشمارند.

۴ ـ ویژگی های کیسه تنان را بیان، و به نمونه هایی از آنها اشاره کنند.

۵ ـ با تقسیم بندی انواع کرم ها آشنا شوند و بتوانند برای هر گروه مثالی بزنند.

۶ ـ درباره بیماری زایی بعضی از کرم ها و راه های جلوگیری از ابتلا به این بیماری ها مطالبی را بیان کنند.