pdf پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هشتم

pdf پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هشتم

۱,۲۰۰ تومان

نام محصول حجم تعداد صفحه
pdf پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هشتم  1  مگابایت 6

pdf پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هشتم

توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هشتم

کاربر گرامی: در این فصل ضمن معرفی و توضیح مهم ترین غدد بدن مثل هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید، فوق کلیوی، لوزالمعده و غدد جنسی محل قرارگیری آنها در بدن مشخص می شود. در ادامه دربارهٔ چگونگی تنظیم رشد، کلسیم، سوخت و ساز، میزان قند، مقابله با استرس و تنظیم فعالیت های جنسی مطالبی آورده شده و در پایان هر قسمت به بعضی از عوارض ناشی از عدم کارکرد صحیح غدد اشاره ای می شود.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 6 علوم هشتم فوق کلیوی

لازم است قبل از برررسی پاسخ فعالیت ها، درسنامه این فصل زا بدقت مطالعه کنید، تا از توانایی بیش تری نسبت به آموزش فعالیت ها برخوردار شوید.